Hawklet's Hundar med godkänt BPH

SE VCH Hawklet's Colourful Jelly Bean "Diesel"

Genomfört BPH med Skott 2022-08-20 

Almunge

Hawklet's Tasty Vanilla Fudge
"Ymer"

Genomfört BPH med Skott 2024-05-19
Nykvarn

Hawklet's A Sweet Bite of Candy 

"Toke" 

Genomfört BPH med skott 2024-05-19

Nykvarn

Hawklet's It Takes Twix to Tango 
"Fender" 

Genomfört BPH med Skott 2024-05-19

Nykvarn

Hawklet's Diamond Leauge 

"Ture" 

Genomfört BPH med skott 2024-05-19 

Nykvarn 

Hawklet's Sparkling Diamond 

"Krut" 

Genomfört BPH med skott 2024-05-19 

Nykvarn 

SE VCH Hawklet's Diamond in The Sky 
"Easy" 

Godkänt BPH med skott 2024-05-19 

Nykvarn

Hawklet's Shine Like a Diamond 
"Amber"

Godkänt BPH med skott 2024-05-19

Nykvarn